Strandhugget #4

Så länge fisktärnan ser småfisken i tångkanten, så klart som vi ser var det är säkert att sätta fötterna under vattnet, då finns det fortfarande något kvar som vi kan kalla levande vatten och ett friskt hav.

Inkonsekvens

Jag blir uppriktigt sagt mycket förvånad över den alltmer växande debatten kring etablering av vindkraften i Sverige. En majoritet är överens om att den behövs och är miljövänlig, men inte inom synhåll.