Urskog i träda

MOTSTÅND

När nästan all ”odling” i de nordligaste länen, även kallat Norrland, består att planterad skog, på gammal hävdad odlingsmark, slåttermyrar och skogsbeten, blir träda en nödvändighet.