Strandhugget #4

Så länge fisktärnan ser småfisken i tångkanten, så klart som vi ser var det är säkert att sätta fötterna under vattnet, då finns det fortfarande något kvar som vi kan kalla levande vatten och ett friskt hav.