Inkonsekvens

Jag blir uppriktigt sagt mycket förvånad över den alltmer växande debatten kring etablering av vindkraften i Sverige. En majoritet är överens om att den behövs och är miljövänlig, men inte inom synhåll.