Urskog i träda

MOTSTÅND

När nästan all ”odling” i de nordligaste länen, även kallat Norrland, består att planterad skog, på gammal hävdad odlingsmark, slåttermyrar och skogsbeten, blir träda en nödvändighet.

Höst borta 5

URDJURSRÄTT

Vår främsta landskapsförvaltare i norr, renen, har finslipat detta landskaps former alltsedan inlandsisen försvann.