Höst i Rogen 13

Vandring i fäders spår, gamla bosättningar

Längs stigen norrut från ån Mysklan träffar man fortfarande på öppen uppodlad mark. Lämningar i form av gamla stengrunder i skogskanten och gärdesgårdar syns där det förut var myrmark. Innan marken röjdes och brukades nyttjades för så kallad myrslåtter, ett sätt att tillvarata starr och andra halvgräs under sommaren som vinterfoder till nöds för kreaturen. Röjningen gynnade gräs och örter som slogs om sommaren. Björk som fick fritt spelrum växte till sig ordentligt genom åren.

Tn 121 Käringsjövallen 03
Starrslåtter Käringsjövallen, Västra Vattnan 1945, Edvin Dahlberg. Foto: Gustav Berg, Tännäs

Vid Tovvallen, en gammal säter med anor från 1800-talet, finns fortfarande några äldre byggnader kvar. En kallkälla med överbyggnad för förvaring av mjölk och grädde under de varma sommardagarna finns också delvis kvar. Den gamla slåttermaskinen i järn, som spändes efter häst, står kvar efter 100 år på ängen. Gården har säkerligen haft både får, getter och kor på bete under sommarmånaderna. Utedasset är av modernare snitt men smälter väl in, på lagom avstånd från den gamla bustugan och ett senare uppfört fritidshus med solceller.

Tn 121 Bergs 01
Bergs, slåtter 1923-24. Fr v. Carl Berg,  Johan Berg, Jöns Bengtsson, Ingebrikt Berg, och hästen ”Svarten”. Foto: Carl Berg, Tännäs.

Kreaturen betade på de magrare jordarna och inne i skogen. Allt överskott togs tillvara, räfsades ihop och lufttorkades genom att hässjas på granstörar. Det torkade höet förvarades på vallen i timrade hölador för att fraktas hem till gården under vintern när det var före för släde och häst på frusna sjöar och myrar.

Tn 121 Ö Nättan 05, myrslåtter
”Änget”, myrslåtter. Avslut och put av hölag (hässja). Ida Berg f. Jonsson, Karl Jonsson (uppe på hässjan) och Jon Larsson.
Tn 121 Mon 06, Hökörning
Hökörning från Movallen, gårdens Mons säter, 1937. På lasset Karl Persson. Foto: Helmer Norstam, Tännäs

Avstånden var långa och vägar fanns ej. På de gamla fotona nedan kan man se hur det gick till att bygga de första vägarna för hand utan maskiner, och hur arbetsförhållandena såg ut för hundra år sedan.

Tn 072 Högvålsvägen 01
Vägarbete Högvålsvägen 1924-25, fr.v. Hans Johansson, Herman Weström och Lars Hansson
Tn 072 Högvålsvägen 03
Vägarbete Högvålsvägen 1920-tal. Fr v. Artur Ek, Oskar Andersson och Sven Larsson.
Foto: Carl Berg, Tännäs.

Man har anträffat omkring 135 lämningar från forntiden i området runt Tännäs och Rogen. Cirka 70 lämningar är från stenåldern och utgörs av gamla boplatser från denna tid. Här fanns då en fångst- och jägarkultur. Socknen har omkring 50 gravhögar från yngre järnåldern, belägna i fjälldalarna samt på en del lågfjäll, där de är landets högst belägna gravhögar. Inom socknen finns cirka 625 fångstgropar, som lär ha använts till fångst av vildren.

Fem kilometer nordväst om Funäsdalen i Härjedalen ligger Vivallen gravfält, med lämningar av samtida boplatser. Gravfältet har daterats till 1000- och 1100-talen. Det omfattar 21 kända gravar med lämningar efter 19 personer som begravts inlindade i björknäver samt en stor mängd föremål. På boplatsen finns rester av två fasta kåtor samt ben efter ren, får eller get samt nötkreatur. Både gravfältet och boplatsen anses vara samiska.

Samtliga svartvita foton är lånade av Härjedalens Fornminnesförening, Gård och Säter Arkivet (GOSA).

Samtliga foton utom svartvita gamla foton är tagna i Rogens naturreservat under perioden 5-11 september 2020.

Fortsättning följer ……..

Publicerad av Hans

The blog is an attempt to give you all a piece of life in the outdoors. The richnes of life that is interwoven in an unbelievable pattern. Where we as humans are just one of the species in the crowd. A humble approach to nature should be our starting point.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: