Tre månader har gått ….

…… sedan jag fick tanken att publicera bilder och text på bloggen ”Liv i fri luft” riktat till alla som kan tänkas vara intresserade av olika anledningar. Foton finns det gått om att ösa ur och idéerna är på långa vägar slut. Visst tar det tid men tack vare mina trogna följare hittills, och andra nyfikna besökare, har jag bara fått mer inspiration att fortsätta. Ja, kanske det blir en till blogg framöver på annat tema, material finns efter många års vandringar i Sverige samt på andra platser utomlands. Den som väntar får väl se!

Thy nationalpark, Danmark – 2017-07-20 (Bild 1; Österlen, Skåne – 2017-05-14)

Jag får tacka alla som följt, kommenterat och de nya bekantskaper jag fått i flera länder genom min blogg. Hoppas kunna hålla igång och vidareutveckla bloggen successivt, så alla tankar och input från er är av stort värde. Min första erfarenhet hittills är att jag måste begränsa storleken på bildfilerna som publiceras hädanefter, bara 25% kvar av mitt gratisabonnemang! Lite synd då både jag och andra vill kunna studera detaljer ibland.

Vi syns i fortsättningen, blogga lugnt!

Hans Wikström, Strömstad

Höstkackel

Fuktiga och lite kyligare augustinätter kryper snabbt närmare. På hemresa från ett besök hos en mycket god gammal vän i Motala stoppade jag till vid Tåkern. Naturreservatet är en stor grund insjö med breda vassbälten, ett eldorado huvudsakligen för fågelskådare. Runt sjön är det jordbruksbygd med lantgårdar. Där finns också fyra olika stora fågeltorn, samt ett välbesökt naturrum. Jag besökte sjön för första gången, bara under några få timmar i ett av fågeltornen. De flesta av fåglarna, mestadels sjöfågel, gäss och svan så här års, låg långt ut utom räckhåll för fotografering. Fast denna tid börjar grågässen samlas under nätterna i sjön för att besöka sädesfälten under dagen och äta upp sig inför flytten söderut. De passerade då ibland mig under ett högljutt kacklande. Bara inom mitt synhåll (ca en fjärdedel av sjön) fanns det 4-5000 gäss, 1500 svanar och 2-3000 änder.

Tjärved – tar wood

Doften är obeskrivligt njutbar när man tänt en brasa med tjärved, fungerar dessutom alltid oavsett väder eller årstid. Dessa tjärstubbar av gamla tallar åldras och ruttnar mycket långsamt då de innehåller stora mängder av pressad kåda (mest bestående av hartssyror). Syns vanligtvis i sprickor eller inuti stubbar, där de ”svettas” och kådan ibland pressas ut.

Årsringarna är ibland så täta att de knappast syns med blotta ögat, speciellt i norra Sverige med långsam tillväxt på magra jordar. Årsringarna får mönster efter de hinder de mött på sin resa mot ett fullvuxet träd. Ringar och mönster påminner mycket om de mönster som vattnet skapar runt t.ex. stenar i en bäck. Kanske inte så konstigt med det vatten som transporterats under århundraden upp i trädet från dess rötter till kronan.

Please klick on the images for right size and proportions.

English summery:

The scent is indescribably enjoyable when you light a fire with tar wood, it also always works regardless of the weather or season. These tar stumps of old pines ages and rotten very slowly as they contain large amounts of pressed resin (mostly consisting of resin acids). Usually seen in cracks or inside stumps, where they ”sweat” and the resin is sometimes squeezed out.

The annual rings are sometimes so dense that they are hardly visible to the eye, especially in northern Sweden with slow growth on poor soils. The annual rings are patterned according to the obstacles they encountered on their journey towards a full-grown tree. Rings and patterns are very reminiscent of the patterns that the water creates around e.g. rocks in a stream. Perhaps not so strange with the water that has been transported for centuries up the tree from its roots to the crown.

Trädgårdsdax 2

Garden fix – late summer

Trädgårdens perenner håller sakteligen på att förbereda sig inför vintern, även om det blommar på många håll fortfarande. Honungsbina har fullt upp med att ta till vara den pollen som finns kvar, trots slitna och knappt brukbara vingar.

Skalbaggar och vårtbitare försöker förtvivlat hitta en lugn plats när trädgårdsmästarinnan går fram i högt tempo, innan sensommarhettan slår till mitt på dagen. Fotografen har bråttom att ligga steget före och hinna dokumentera årets skörd av trädgårdsdjur. Björkens frösvalor ligger dock stilla och bidar sin tid.

De flygande insekterna tar det lite mera lugnt och betraktar röjningen med ro. En fjäril tycks till och med betrakta avskrädet av en härlig ogräsmix som sitt eget revir. Flugor och harkrank är mer reserverade och försöker stillasittande förstå vad det är som händer.

Spindlarna drar sig snabbt undan och försöker gömma sig i skuggan, smått förtvivlade över förlusten av gårdagens spinneriarbeten. Det gäller att inte släppa taget och hålla hög svansföring, alltid minst en livlina ständigt ute.

Myrorna har flytt till de lugna skyddsrummen inuti liljorna, där de passar på att få sig en mumsbit av sötsakerna innan de stora blommorna ramlar av. Den ende som tycks gilla läget är rödhaken som efter lite hårdhänt beskärning av sin favoritbuske fått trädgårdsutsikt över uteplatsens kaffebord.

Ny överrock – new overcoat

Ingen rusning till klädaffären, ingen tömning av bankkonto och framförallt behöver ingen hänsyn tas till det för tillfället rådande modet – influencers värsta mardröm! Bara att fälla av den gamla slitna sommarpälsen så kommer det en ny vinterrock under. Magiskt!

Ren (Reindeer) – Rogens naturreservat, Härjedalen 2020-08-04

Susans challenge, black and white on Wednesdays

English summery:

No rush to the clothing store, no emptying of bank account and above all no need to follow the fashion at the moment – influencers worst nightmare! Just drop the old summer fur-coat, there will be a new winter coat waiting underneath. Magically!

Levande vatten 8

Vattenrörelser – movement of water

Vattnets slutna system omspänner och genomströmmar allt, från mörka molnbildningar, häftiga regn, vattendrag och sjöar. Finns dessutom i allt liv på jorden. Vattnets rörelse är inte bara beroende av tyngdkraften och vindar. Vattnets känslighet för alla ”störningar” utifrån kan studeras i fält, men är väldigt svårt att dokumentera utan en kamera med kort slutartid. Först då ser man de mönster som vattnet skapar i sig självt. Vattnet ser levande ut, delar upp sig i flera dimensioner, där vi kan se gränsskikten som linjerade speglingar som samverkar. Precis som ringar på vattnet när vi kastat en sten, bildar vattnet ett mönster som liknar trädets årsringar där varje våg är unik i sin rörelse med sina egna gränslinjer.

För den vetgirige finns studier, experiment och vissa teorier om vattnets rörelsemönster beskrivet i boken ”Sensibelt kaos” av Theodor Schwenk, tysk originalutgåva 1962. Den översattes till svenska, utgiven på Kosmos förlag 1983. Kan kanske vara svår att få tag på, möjligen i antikvariat eller beställning via större bibliotek. Innehåller bland annat många svartvita bilder och illustrationer på vattnets skapande rörelser.

It is hard to translate this text, try to use the Google translater at the bottom of this page. Otherwise, do not hesitate to send me a message.

4 olika djur – samma miljö

4 different animals – the same environment

Rogens naturreservat i Härjedalen består till största delen av gammal tallskog i karg blockterräng. Landskapet är genomkorsat av ett stort antal bäckar och åar, samt en blå palett av små och stora sjöar med myrar mellan. Artrikedomen kanske inte är så stor men det finns unika arter förutom de vanligare. Utmärkande för de flesta djuren är att de inte är så skygga, utan man kan komma rätt så nära inpå dem, speciellt fåglar och vissa däggdjur som t.ex. renen. I Fjällvattnets stugby, betar renar under sensommaren och hösten av de sista gröna bladen av bland annat fjällbjörk innan vinterns diet av lavar tar vid.

English summery:

Rogen nature reserve in Härjedalen consists mostly of old pine forest in barren block terrain. The landscape is crossed by a large number of streams and rivers, as well as a blue palette of small and large lakes with mires in between. The species richness may not be that great but there are unique species besides the more common ones. Characteristic of most animals is that they are not so shy, you can get quite close to them, especially birds and some mammals such as reindeer. In Fjällvattnet’s holiday village, reindeer graze during the late summer and in autumn of the last green leaves of mountain birch before the winter diet of lichens begins.

Lavrike

Kingdom of Lichens

I det bitvis karga landskapet, med torra marker, stening terräng och huvudsakligen barrskog med inslag av fjällbjörk, finns en mångfald av lavar. De trotsar det kalla vinterklimatet, snö, torka och regn. Den rena luften är en förutsättning för deras överlevnad. Ur luften och nederbörden erhåller de allt de behöver för sin tillväxt och fortplantning, oavsett om de växer på marken, sten, döda eller levande träd. Lavar har en otrolig förmåga att hitta sin egen nisch i de komplexa ekosystemen.

För inte så länge sedan förstod man att laven egentligen är en alg och en svamp som samarbetar, eller kanske rättare uttryckt utnyttjar varandra för sina egna syften. En symbios som är känslig för yttre påverkan, som t.ex. luftföroreningar. Deras stora nytta som fixerare av kväve har säkerligen underskattats länge. Utsidan som väsentligen är en svamp omsluter och skyddar algen på insidan, vanligen grönalger. På detta sätt utbyter de näring som tas upp utifrån, aldrig från underlaget.

De flesta lavarna förökar sig könlöst (asexuellt), där alg och svampkomponenterna sprids samtidigt. Det enklaste sättet är att delar av lavens bål lossnar när vi eller djur t.ex. trampar på laven och sedan sprids med vind eller regn. Lavytan kan också spricka upp (bildning av soredier) så att små nystan av svamphyfer med inneslutna algceller sprids. Dessa soredier kan vara utformade och placerade på olika sätt beroende på växtsätt och art. Insekter har också stor betydelse för spridningen, speciellt vid sexuell förökning med sporer.

Även om tillväxten är långsam blir man ödmjuk inför lavarnas val av miljö för sitt liv. När man kommer ner i denna tysta makrovärld upptäcker man bara mer och mer och inser sina egna begränsningar. Artrikedomen är fantastisk så man får oftast vara nöjd med att hitta rätt familj och släkte, bara i Sverige finns det mer än 2000 olika arter.

It is hard to translate this text, try to use the Google translater at the bottom of this page. Otherwise, do not hesitate to send me a message.