Vårvinter i Rogen 8

Het myr

Vissa delar av myrarna fryser aldrig helt, varm ånga tränger upp och skapar andningshål för den pågående nedbrytningen i mörkret. Varma källor finns även i norr, men den järnoxidfärgade botten kanske inte inbjuder till ett vinterbad. Djur och växter drar nytta av den öppna ytan med rinnande vatten. Starrväxter lyser grönt redan under tidig vårvinter. Förunderligt och fascinerande på samma gång!

Samtliga foton Rogens naturreservat – 15 april 2021

Vårvinter i Rogen 7

Ett fjäll, en kontur, en känsla

Fjället Brattriet (Praahtrije), en alltid närvarande fast punkt runt Fjällvattnets stugby i Rogens naturreservat. Ett blickfång som ger en viss trygghet var man än befinner sig, men också en längtan att komma dit och få ett annat perspektiv på landskapet, utan att fuska med en drönare i luften. Från tidig morgon till sen kväll förändras dess skepnad, från dag till dag och under olika årstider – magiskt helt enkelt!

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11-16 april 2021

Vårvinter i Rogen 6

Dött träd lever

Torrakan ser förstenad ut, nästan frystorkad, skör utvändigt men samtidigt hård på insidan. På ett utmanande och trotsigt sätt talar den om för de som passerar att jag minsann har klarat av denna miljö utan att behöva flytta på mig. Viker inte ner sig i första taget. Ser naken ut nu men har aldrig behövt ta på sig extrakläder och söka skydd när stormbyarna driver över myrstråket. Ungdomarna som börjat resa på sig i skuggan av den gamle verkar söka klokskap i dess närhet, en tyst kommunikation under markytan. Generöst öppnar torrakan sin famn till nya invånare, svarta eller skarpt gula lavar, oavsett färg är de alla välkomna till nästa steg i livets rotation.

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11 och 15 april 2021

Vårvinter i Rogen 5

Skuggan av ett träd

Snön är obeveklig i sitt sätt att återge trädens formspråk. Solen vandrar runt trädets axel, höjer och sänker sig, avslöjande trädets natur och alla dolda mellanformer. Först skarp vid stammens grund i marken, sedan långsamt utspädd i det hårt reflekterande ljuset för att lösas upp i toppen och ge snön en svag återhämtning. Spår av levande som rör sig konstant. Tänk er hur snölandskapet skulle se ut om jorden stod still ett par timmar mitt på dagen…….

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11-16 april 2021

Vårvinter i Rogen 4

Vårproviantering

Lite längre bort, i kanten av myren, syntes det som om en flock renar trampat omkring i snön. Men, det stämde inte riktigt. Vi hade inte sett en enda ren under veckan, de flesta borde vara på väg västerut nu. Tog mig närmare kullen på den mjuka skaren. En smal, delvis öppen bäck från myren, stoppade mig. På andra sidan fick jag en förklaring. Vältrampade stigar till de lägre bestånden av fjällbjörk med släpspår som slutade mitt på bäcken. Avbarkade grenar och kvistar lyste vita i den mörka bäcken med ett litet dämme. Där hade bävern gått i vattnet. Ingen hydda fanns i närheten så troligtvis var det en hane som grävt ut en övervintringsplats i kanten av bäcken, nu väl dolt under snön.

Bävern hade helt klart vaknat lite för tidigt eller så hade skafferiet blivit tomt efter en kall och snörik vinter. Färska gnag tydde på att det var dags att vårproviantera innan nästa köldknäpp. Med tanke på dagsmejan syntes spåren vara dygnsfärska. Väntade en bra stund för att se om det kom någon rörelse från bäcken, men det var helt stilla förutom ett svagt porlande över den lite slarviga fördämningen. I den helt snötäckta änden av bäcken fortsatte spåren, till synes oförklarligt ut mot den större frusna ån Mysklan. Följde efter och fann en grund öppning i åns tjocka istäcke. Där slutade spåren. Bävern hade helt enkelt slunkit ner under isen och syntes spårlöst försvunnen. På tillbakavägen kunde jag konstatera att det fanns relativt färska spår på åns andra sidan vid en öppen fors. Den måste ha simmat långt under isen, nyttjat små öppna luftfickor för att till sist hitta en säker plats som skulle vara öppen med bättre tillgång till lövträd. Tuff fjällbäver till nybyggare!

Samtliga foton Rogens naturreservat – 16 april 2021

Vårvinter i Rogen 3

Vandrare i natten

Nysnö som drevat över den tunna skaren avslöjar de som varit ute mellan skymning och gryning. De äldre förstorade spåren syns tydligast, men det är svårare att utröna vem som gått fram. Avstånd mellan avtryck, gångart och steglängd samt miljön blir viktiga ledtrådar i det spännande detektivarbetet. Ibland kan man se hur räven korsat harspåret flera gånger och hur haret ökat farten, med påföljd att skaren brister under de kraftigare bakbenens avstamp. Skogsfågel som dalripa och orre mera skrider fram, letar knoppar eller viloplats. En störning och ett hastigt uppflog med spretande vingpennor avslöjar vingbredd och storlek. Om bara skaren hade burit den skidande fotografen också kunde historierna blivit mycket längre och mer intressanta.

Dalripor vid vattenhål

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11-16 april 2021

Vårvinter i Rogen 2

Kall klar natt

Jag väljer min vår. En vår där man kan se förändringen från en timme till en annan. Från tidig morgon till sen eftermiddag. Från nästan frostsprängda kvistar till sprängfärdiga knoppar. Från -20 grader C till +5 på endast sex timmar. Orrar som bubblande spelar på myrar runt hela sjön. Samtidigt som några nyligen anlända bofinkar harklar sig försiktigt i talldungarna och stämmer upp en duokör. Snö så vit att den bländar konstant oavsett sol eller inte. Vårvinter där man kan få allt samtidigt under en vecka. Det vill jag ha kvar.

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11 april 2021

Vårvinter i Rogen 1

Sjön Västra Vattnan, en kort utförslöpa från stugan

Vår och vinter samtidigt eller den samiska årstiden vårvinter (Gïrradálvvie) kan bara upplevas där snön ligger kvar i riklig mängd i mars-april. Fortfarande kan nätterna vara riktigt kalla en bra bit in i april, medan dagsmejan klara dagar tar hårt på snön och skapar förutsättningen för den fantastiska skarsnön tidiga mornar. Passar skidande och fiskande turister i södra Jämtland och Rogens naturreservat. För samerna är vårvintern redan över och renarnas flyttning västerut till kalvningslanden har inletts, våren (Gïjrra) har börjat.

Samtliga foton Rogens naturreservat – 11-16 april 2021