Levande vatten 7

Skräddare (Gerridae) valsar runt i en yster dans

Vattnets ytspänning är ett otroligt fascinerande fenomen. Mycket skulle inte fungera om det inte fanns. Lyckligtvis är isen lättare än vatten. Ytspänningen skulle inte hjälpt nyisen som sjunkit till botten. Skräddaren och många andra vattenlevande insekter lever ut sin dans på lätta fötter, virvlar runt, paddlar och skjuter fart med svall runt. Deras dans skapar märkliga makrovågor som syns bäst i motljus en sen kväll, eller som på dessa bilder i halvskugga under träd vid sjökanten.

Nässelfjärilslarver (Aglais urticae)

Vissa år som ifjol invaderades Sverige och Norden av Tistelfjärilar (Vanessa cardui). I år syns inga alls. Däremot syns fler nässelfjärilar jämfört med förra året, även om det lokalt kan vara färre. Dess larver är helt beroende Brännässlan (Urtica dioica), vilka vi inte är lika förtjusta i. Ser man närmare på larverna, som ofta förekommer i stora ansamlingar, ser det ut som taggarna från nässlorna växer ut genom skinnet på dom. De slukar allt det gröna på bladen utom de grövsta nerverna. På det sättet klarar sig växten bättre till nytta för larverna. Fjärilarna är helt beroende av vår urbana miljö för sin övervintring i frostsäkra källare, krypgrunder, uthus etc.

Vardagsfåglar

Vi har en tendens att inte se de fåglar som finns runt omkring oss varje dag året runt, som exempelvis gråsparvshonan som mestadels trycker i häcken på Gymnasiegatan eller gräsanden som vilar i Strömsån. Anspråkslöst tecknade i bruna och beige toner viker de inte ut sig som andra. Kanske just därför som de överlever och klarar sig bra i våra stadsmiljöer.

Gräsand, hona – Strömstad, 2020-07-27

Susans challenge, black and white on Wednesdays

Det mörknar på

It´s getting darker

De unga grävlingarna från årets kullar vet ännu inte hur farligt det är på våra vägar nu när kvällarna börjar bli lite mörkare. De är aktiva även tidigt om aftonen och håller gärna till i skuggorna från skogen. Varje år dödas ca 30 000 grävlingar på våra vägar i Sverige. Så min enkla uppmaning blir: -Ta det bara lugnt så hinner ni ta in lite av det som passerar förbi er.

Grävling, Dalsland – slutet av juli 2013 och 2015

English summery:

The young badgers from this year do not yet know how dangerous it is on our roads, now that the evenings are starting to get a little darker. They are active even in the early evening and like to stay in the shadows from the forest. Every year, about 30,000 badgers are killed on our roads in Sweden. So my simple call is: -Take it easy and you will have time to take in some of what passes by you.

Levande vatten 6.1

. . . . . ett erkännande

Fick frågan av Minna i Finland, var jag tagit bilden i inlägget Levande vatten 6. Så här kommer mitt erkännande och förklaring. Originalet fotades en stilla höstdag i oktober 2018 vid en fiskrik liten tjärn utanför min hemstad Strömstad. Klippans vattenspegel var magisk med bara några små krusningar på vattenytan. Enda störningsmomentet var en gråkråka som förföljde en korp samt skymten av några öringar som skapade ringar på vattenytan längst in i en vik.

Gjorde en medveten manipulering genom att skapa en exakt spegling i svartvitt och vrida på bilden, för att på så sätt få fram de smått surrealistiska mönster och detaljer som uppträder slumpartat. Sedan får fantasin flöda och betraktaren tolka in fritt vad man ser, även om jag i detta fall lämnade tydliga ledtrådar…….

English summery:

I was asked by Minna in Finland where I took the picture in the post Living Water 6. Here is my acknowledgment and explanation. The original was photographed on a quiet autumn day in October 2018 by a fish-rich small pond outside my hometown Strömstad. The water reflections of the cliff was magical with only a few small ripples on the water surface. The only disturbance was a gray crow that chased a raven and the glimpse of some trout who created rings on the water surface in a small bay.

Performed a deliberate manipulation by creating an exact reflection in black and white and twisting the image, in order to bring out the slightly surreal patterns and details that appear randomly. Then the imagination can flow and the viewer can freely interprets what you see, even though in this case I left some clear clues …….