Vardagsfåglar

Vi har en tendens att inte se de fåglar som finns runt omkring oss varje dag året runt, som exempelvis gråsparvshonan som mestadels trycker i häcken på Gymnasiegatan eller gräsanden som vilar i Strömsån. Anspråkslöst tecknade i bruna och beige toner viker de inte ut sig som andra. Kanske just därför som de överlever och klarar sig bra i våra stadsmiljöer.

Gräsand, hona – Strömstad, 2020-07-27

Susans challenge, black and white on Wednesdays

Det mörknar på

It´s getting darker

De unga grävlingarna från årets kullar vet ännu inte hur farligt det är på våra vägar nu när kvällarna börjar bli lite mörkare. De är aktiva även tidigt om aftonen och håller gärna till i skuggorna från skogen. Varje år dödas ca 30 000 grävlingar på våra vägar i Sverige. Så min enkla uppmaning blir: -Ta det bara lugnt så hinner ni ta in lite av det som passerar förbi er.

Grävling, Dalsland – slutet av juli 2013 och 2015

English summery:

The young badgers from this year do not yet know how dangerous it is on our roads, now that the evenings are starting to get a little darker. They are active even in the early evening and like to stay in the shadows from the forest. Every year, about 30,000 badgers are killed on our roads in Sweden. So my simple call is: -Take it easy and you will have time to take in some of what passes by you.

Levande vatten 6.1

. . . . . ett erkännande

Fick frågan av Minna i Finland, var jag tagit bilden i inlägget Levande vatten 6. Så här kommer mitt erkännande och förklaring. Originalet fotades en stilla höstdag i oktober 2018 vid en fiskrik liten tjärn utanför min hemstad Strömstad. Klippans vattenspegel var magisk med bara några små krusningar på vattenytan. Enda störningsmomentet var en gråkråka som förföljde en korp samt skymten av några öringar som skapade ringar på vattenytan längst in i en vik.

Gjorde en medveten manipulering genom att skapa en exakt spegling i svartvitt och vrida på bilden, för att på så sätt få fram de smått surrealistiska mönster och detaljer som uppträder slumpartat. Sedan får fantasin flöda och betraktaren tolka in fritt vad man ser, även om jag i detta fall lämnade tydliga ledtrådar…….

English summery:

I was asked by Minna in Finland where I took the picture in the post Living Water 6. Here is my acknowledgment and explanation. The original was photographed on a quiet autumn day in October 2018 by a fish-rich small pond outside my hometown Strömstad. The water reflections of the cliff was magical with only a few small ripples on the water surface. The only disturbance was a gray crow that chased a raven and the glimpse of some trout who created rings on the water surface in a small bay.

Performed a deliberate manipulation by creating an exact reflection in black and white and twisting the image, in order to bring out the slightly surreal patterns and details that appear randomly. Then the imagination can flow and the viewer can freely interprets what you see, even though in this case I left some clear clues …….

Grön bärfis – The European green shield bug

Dags att ta de första stegen ut i verkliga livet för den unga gröna bärfisen (Palomena prasina) som tillbringat sina första dagar i vår trädgård. Efter att ha ömsat skal fem gånger skall den till slut ha fullt utvecklade vingar och ett bättre skalskydd mot fiender. Senare i höst kommer den gröna bärfisen att mörkna och bli mer brun, ett bra kamouflage när växterna börjar vissna. Den övervintrar hos oss för att nästa år para sig, lägga ägg och se till att nästa generation får de bästa förutsättningarna. På fotona kan ni se tre av fem stadier i bärfisens utveckling samt den fullvuxna bärfisen.

English summery:

Time to take the first steps into real life for the young green shield bug (Palomena prasina) who has spent her first days in our garden. After changing shells five times, it should eventually have fully developed wings and better shellprotection against enemies. Later in the autumn, the green shield bug will darken and become more brown, a good camouflage when the plants begin to wither. It spends the winter with us to mate next year and ensure that the next generation gets the best conditions. In the photos you can see three of five stages in the development of the green shield bug and the result as grown up.