Stora Fjäderägg #6

OVANLIG FÅNGST

Det händer ibland att något ovanligt fastnar i näten. Inte lika uppseendeväckande som det året en älg hade tagit sig ut till ön och fastnat i ett av näten. Tidigt denna andra morgon hade däremot en rovfågel vi sett då och då fastnat.