1-årsjubileum

När jag fattade beslutet att starta upp min lite naturfilosofiska fotoblogg för exakt ett år sedan fanns det lite lösa tankar om dess innehåll.

Kaos eller anarki

En myrstack om våren, stressfaktorn ser ut att vara maximal. Synbart finns inget system, ja förutom att stackmyrorna rör sig i flera plan, på och under varandra. Inte helt olikt våra ”välplanerade” megastäder med planskilda motorvägar. Skillnaden torde dock vara att myrorna har ett gemensamt mål, att tillsammans bygga sitt samhälle, hela tiden kommunicerande medFortsätt läsa ”Kaos eller anarki”

4 olika djur – samma miljö

4 different animals – the same environment Rogens naturreservat i Härjedalen består till största delen av gammal tallskog i karg blockterräng. Landskapet är genomkorsat av ett stort antal bäckar och åar, samt en blå palett av små och stora sjöar med myrar mellan. Artrikedomen kanske inte är så stor men det finns unika arter förutomFortsätt läsa ”4 olika djur – samma miljö”