2-årsjubileum

Ett år blev plötsligt två år som bildbloggare. En viss känsla av stolthet infinner sig faktiskt. Om ingen annan dunkar mig fysiskt i ryggen, så kan jag i alla fall klappa mig själv på axeln och säga: Bra jobbat Hans.

Höst på Gotland 5

Meståg är en vanlig företeelse under höst och vinter i våra skogar. Olika arter av mesar, men också trädkrypare och kungsfågel, drar omkring som gäng i trädtopparna, ibland livligt konverserande. De mesar som flyttar under hösten däremot, verkar ha en annan strategi. De flyger företrädesvis nattetid, samlas var art för sig i flockar dagtid för vila och äta upp sig.